Na łowisku obowiazuje całkowita ochrona karpia i amura

ŁOWISKO   SPECJALNE   JEZIORY   WIELKIE

Łowisko Specjalne "Jeziory Wielkie" zlokalizowane jest 30 km od Poznania przy drodze Kórnik - Zaniemyśl. Jest to naturalne jezioro o powierzchni ok 68 hektarów i średniej głębokości 4,5 - 6,0 metrów. Położone w lesie jest naturalną ostoją ogromnych karpi i amurów, które wpuszczano tu już w latach sześćdziesiątych . Przez szereg lat zbiornik użytkowany był przez Akademię Rolniczą w Poznaniu jako ośrodek badawczy i nie był udostępniony do wędkowania. Od 2006 roku łowisko jest udostępnione jako łowisko karpiowe. Naturalne ukształtowanie jeziora oraz setki drzew zatopionych w wodzie pozwoliły na....

Zobacz więcej»


Regulamin Łowiska "Jeziory Wielkie"

 1. Na łowisku specjalnym Jeziory Wielkie obowiązuje całkowity zakaz zabijania i zabierania jakiejkolwiek złowionej ryby z gatunku karp i amur.
 2. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz przetrzymywania karpi i amurów w workach karpiowych. Złowione ryby po zważeniu i ewentualnym zrobieniu pamiątkowych zdjęć natychmiast muszą zostać wypuszczone.
 3. Na łowisku obowiązuje górny wymiar sandacza i szczupaka - 80 cm. Ryby z tych gatunków przekraczające 80 cm. należy bezwzględnie wypuścić.
 4. Inne gatunki ryb złowione na łowisku można zabierać, jednakże ilość ( limit ) tych ryb nie może być wyższy niż określony w regulaminie sportowego połowu ryb.
 5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających takich jak łodzie i pontony, nie dotyczy to wywożenia zestawów karpiowych, sondowania dna, zanęcania łowiska i holowania złowionych ryb.
 6. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga jednej latarki na środku pływającym i kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych z atestem dla każdej osoby znajdującej się na wodzie.
 7. Zabrania się używania środków pływających pod wpływem alkoholu o każdej porze.
 8. W czasie łowienia karpi na każdym stanowisku musi się znajdować kołyska karpiowa i podbierak karpiowy. Maty karpiowe są zabronione.
 9. Wędkowanie odbywać się może tylko na dwie wędki z brzegu i zestawy z jednym hakiem.
 10. Do łowienia karpi i amurów dopuszcza się używanie jedynie haczyków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem ( dopuszcza się haczyki typowe ze zgniecionym zadziorem ).
 11. Każdej rybie z gatunku karp i amur przed wypuszczeniem musi zostać zdezynfekowana rana po wyjęciu haczyka oraz ewentualne otarcia.
 12. Wędkowanie może odbywać się całą dobę.
 13. Wędkowanie na spinning na obszarze całego jeziora jest zabronione.
 14. Połów drapieżników może odbywać się jedynie metodą gruntową z hakiem pojedyńczym z brzegu, bez możliwości wywożenia przynęt.
 15. Na gruntach należących do Lasów Państwowych zabronione jest rozpalanie ognisk.
 16. Opiekun łowiska nie odpowiada za pozostawione w miejscach niedozwolonych samochody, oraz nie pośredniczy w uzgodnieniach dopuszczających ich parkowanie na terenach prywatnych.
 17. Na łowisku obowiązuje rezerwacja stanowisk. Wędkarze nie łowiący karpi mogą zająć stanowisko bez zgłaszania rezerwacji, lecz w chwili przyjazdu wędkarzy z rezerwacją, muszą stanowisko opuścić.
 18. Dopuszcza się wędkowanie na całym obszarze łowiska Jeziory Wielkie w miejscach innych niż wyznaczone, tylko w taki sposób, który nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.
 19. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania własnego worka na śmieci i po zakończeniu wędkowania zabranie śmieci ze swego stanowiska ze sobą. Zabrania się zakopywania śmieci w obrębie stanowisk lub obok.
 20. Każdy wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli stanowiska, sprzętu i samochodu uprawnionym organom kontroli ( Straż Rybacka , Policja , Straż Leśna ) oraz wszystkim upoważnionym przez opiekuna łowiska.
 21. Osoby które będą świadkami złamania regulaminu łowiska, proszone są o powiadomienie opiekuna łowiska lub organów kontroli o takim zdarzeniu, w dobrze rozumianym interesie wszystkich wędkarzy.
 22. Łowisko udostępnia się do wędkowania w okresie od 01 kwietnia do 31 października.
 23. Dostępne są zezwolenia dobowe, tygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne i roczne.
 24. Przy wędkowaniu poniżej 7 dni dostępne są dwa rodzaje zezwoleń:
 25. - zezwolenie typu A - doby rozpoczynają się o godz. 12:00 i kończą dnia następnego o godz. 12:00
 26. - zezwolenie typu B - doby rozpoczynają się o godz. 00:00 i kończą tego samego dnia o godz. 24:00
 27. Ilość wystawianych zezwoleń może być czasowo ograniczona.
 28. Każde złamanie regulaminu łowiska, powoduje przepadek zezwolenia bieżącego i wpisanie na czarną listę, co skutkuje zakazem wędkowania w dwóch latach kolejnych.
 29. Wykupujący zezwolenia przyjmują regulamin łowiska bez zastrzeżeń i dobrowolnie poddają się jego rygorowi.
 30. Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z opiekunem łowiska.
 31. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii opiekuna łowiska.
 32. Opiekun łowiska - sprzedaż zezwoleń, rezerwacje, uzgodnienia i dodatkowe informacje: poniedziałek - piątek od 10.00 - 18.00 tel: 730 002 400